top of page

„S Dávidom Savočkom sme obsolvovali náročnejšie fotenie rozložené na viac častí, ale pre zachytenie vydrenej formy , radosti z výslednej práce a fotografií je to priam žiadané." 

#drinakulturistu

bottom of page